All Accommodation in Waipu, New Zealand

Aurora Lodge
64 Cullen Rd 
Waipu 
4320321 
Langmead Lodge B&B
Cove Rd 
Waipu 
4320757 
The Stone House
Cove Rd 
Waipu 
4320432 
Waihoihoi Women's Lodge
219 Massey Rd 
Waipu 
4321234 
Waipu Cove Camping Ground
Cove Rd 
Waipu 
4320851 
Waipu Wanderers Hostel
25 St Marys Rd 
Waipu 
4320532 
Zany's Haven
298 Cove Rd 
Waipu 
4321517 

All Accommodation in Waipu, New Zealand | Accommodation in New Zealand